Program 3 letniej gwarancji

  Regulamin

  WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM

     – aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia w ciągu  14 dni od daty zakupu na stronie www.gwarancja.sklepamigo.pl, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy wypełnić formularz rejestracyjny podając dane kupującego, datę zakupu, model urządzenia oraz numer seryjny. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną certyfikat potwierdzający rozszerzenie gwarancji. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem i ważny wyłącznie z dokumentem zakupu.

  – przedłużoną gwarancją nie są objęte latarki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, narzędzia pneumatyczne, akumulatory oraz akcesoria typu wiertła, bity, walizki.

  W przypadku reklamacji w okresie gwarancji, do urządzenia należy dołączyć wydrukowany certyfikat przedłużonej gwarancji oraz dowód zakupu.

  Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia widoczne na liście produktów oraz wprowadzone do obrotu na rynek Polski przez firmy
  Amigo oraz Cramp S.C.

  Polityka prywatności

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Instrukcja rejestracji

  Wchodząc na stronę internetową www.gwarancja.sklepamigo.pl otworzy się formularz do wypełnienia. Należy podać Imię/Nazwisko oraz Nazwę Firmy jeśli dotyczy. Następnie należy wypełnić rubryki z adresem i numerem telefonu. Ważne, aby podać adres mailowy, na który wysłany zostanie certyfikat potwierdzający rejestrację. Na koniec trzeba podać model urządzenia, numer seryjny z tabliczki znamionowej, numer paragonu/faktury i datę zakupu. Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa, natomiast zgoda na przesyłanie informacji o nowościach i promocjach jest dobrowolna- jednakże zalecamy zaznaczyć, aby być na bieżąco z naszymi akcjami promocyjnymi, dzięki którym można nabyć u nas urządzenia w dużo niższych cenach niż w oficjalnej sprzedaży detalicznej.

  REJESTRACJA URZĄDZENIA PRZEDŁUŻA OKRES GWARANCYJNY O ROK.
  KUPUJĄC NA FAKTURĘ WYDŁUŻAMY DO 24 MIESIĘCY
  KUPUJĄC NA PARAGON WYDŁUŻAMY DO 36 MIESIĘCY

  Back to Top